Har upptäckt hur oerhört roliga och intressanta provinsialläkarberättelserna är att läsa!

Här får man verkligen reda på hur folk hade det!

År 1755 ålades provinsialläkarna att årligen sända in rapporter till Collegicum Medicum om hälsoläget i sina distrikt.

Årsberättelsen skulle innehåll uppgifter om:
> Ortens karaktär och bostadsförhållanden
> Väderled och årsväxt
> Epidemier och sjukdomar som förekommit under året
> Gjorda obduktioner
> Inom distriktet verksamma läkare, veterinärer, apotekare, barnmorskor och kvacksalvare

Under 1860-talet tillfördes även att de skulle innehålla uppgifter om hälsobrunnarna i distriktet.

Jag har bara läst några stycken av dessa och det har varit hur kul som helst! Jag har fått läsa om kaffedrickandet utbredning hos allmogen och de fattiga, hur allmogen klädde sig, folkets karaktär och utseende, bekymmer kring Amerikautvandringen som – åtminstone i Småland ledde till ödegårdar.

På min hemsida har jag publicerat en avskrift av provinsialläkaren i Vetlandas årsberättelse för år 1869.

Gå till avskriften >>