Mantalslängder fördes mellan mitten av 1600-talet fram till 1820. Det var underlag för att ta ut mantalspenningen, en skatt helt enkelt. Dessa längder är bra att ta till när husförhörslängderna tar slut eller inte finns.

Min erfarenhet är att man inte alltid ser hela namnet på den skatteskyldige utan oftast bara förnamnet. Hustruns nämns sällan. Har man tur omnämns namnen på de barn som är över 15 år och som ingår i hushållet och då blir det lättare att igenkänna den familj som man är på jakt efter.

Så här ser mantalslängden ut för Skepperstad Klockaregård (eller Klåckaregården som den stavas enl längden) år 1791.

Blog Image

Man ser att Klåckaregården inte bara är en gård utan består av tre gårdar. I den tredje bor Måns med hustru. Detta är Måns Samuelsson och hans hustru Ingeborg Åsledotter. De är föräldrarna till Jonas Månsson Strahl.

Makarna flyttar senare till Bossnatorp i samma socken. Mantalslängden för år 1816 ser ut så här:

Blog Image

I denna längd kan man se att även Bossnatorp består av tre gårdar. I den mellersta finns Måns Samuelsson och hans hustru. Det står också att makarna är 64 resp 58 år. Hustrun är vanförd och oförm? – möjligen oförmögen. Sonen Åsle 16 år finns omnämnd och en änka Maja som är 57 år och är inhyses i gården.