Blog Image

Släktforskning om Strahl

Om min blogg

Här kommer jag att skriva om mina framgångar och motgångar i släktforskandet kring Strahl - med avstickare till andra delar av mitt släktforskarintresse.
Besök gärna min hemsida där jag visar vad jag funnit om släkterna Strahl på www.strahl.se

Sjösås dödbok 1808

Död- och begravningslängder Posted on Sun, February 25, 2007 11:19:26

Har hittat en intressant notering i Sjösås dödbok, som jag funderat lite kring:

Blog Image

Nr 29
Äskås Storegd

Den 9de Decemb kl om aftonen, afsomnade, uti Wissefjerda under hemresan från Carlscrona, Landtvärnsdrängen Jonas Nilsson, med tilnamnet Snäll, No 38, af 3dje Compagniet och 1ste Bataillonen af Kgl, Cronobergs Läns Landtvärn, hvilken var utmönstrad av sjukhuset i Carlscrona, och under den 8de i åfvannämnde Månad förpassades, at på förbättring begifva sig til hemorten, hvilket pass var underskrifvet i Carlscrona af Bataillons Chefen P G Carlberg, samt af Lieut. och Adjutanten C G Påhlman. Bemälte dräng var 20 år gammal på några dagar när. Jordfästades i Sjösås Kyrkogård af Prosten Doctor Wickelgren, på den 18de Decemb. 1808. Sjukdomen var förmodligen Fältsjuka.

Hur reste han från Karlskrona? Gick han till fots, fick han skjuts delar av vägen? Vissefjärde ligger ganska när gränsen mellan Blekinge och Småland, på Smålandssidan, en 40-50 km norr om Karlskrona.

Vem hämtade hans kropp i Vissefjärda? Gjorde Sjösås socken det eller hans anhöriga? Jag uppskattar att det är en 70 km mellan Sjösås och Vissefjärda.

Hur kom budet om dödfallet till Sjösås och vem gjorde det?

Lantvärnet är föregångaren till dagens hemvärnet.

Förr fick ingen resa utan pass inom landet – det gällde alla personer! Därför nämns det ovan att han hade ett pass utskrivet, dvs i detta fall, att han hade inte olovligen avvikit från sitt kompani.Sjösås dödbok 1803

Död- och begravningslängder Posted on Fri, February 16, 2007 19:56:49

Prosten Wickelgren i Sjösås hade den utsökta vänligheten att då och då skriva till lite mer om den personen som just avlidit och begravts – till stor glädje för oss släkt- och hembygdsforskare! Dessutom uttrycker han sig ganska poetiskt om sina själar!

Så här kan det se ut:

Blog Image

Döde och Begrafne, År 1803

7 Östenhaga

Den 10 Maji, kl 6 e.m. afled av ålderdomssvaghet för detta Kyrkovärden Jonas Jonsson i Östenhaga, i 79 året gammal; och jordfästades af Prosten Doctor Wickelgren i Sjösås Kyrkokård den 19de i samma månad. Han var född år 1724 i Octob månad, på Pilås Norregårds Soldattorp. Fadren var Soldaten Jöns Pehrsson Gröndahl. Han blef vigd den 3 Nov 1751; antogs till Kyrkovärd i Sjösås den 1 Maji 1753; fick afsked från Kyrkovärdstjensten den 21 Maji 1775. Har äfven varit Extra Nämndeman, som då och då biträdt vid Syne Rätten. Till lefvernet en ganska alfvarsam, gudfruktig, ärlig, förståndig, skickelig, och i alla afseenden berömlig och exemplarisk Man.

Det är så att man blir tårögd! Här får man inte bara veta hans födelsedata, vem hans far var, när han gifte sig utan även hur han var som person! Tyvärr är det ingen av mina släktingar…Avskrifter i Sjösås

Död- och begravningslängder Posted on Fri, February 16, 2007 19:42:19

För att underlätta för släktforskare och andra hembygdsintresserade pågår på många ställen arbete med att skriva av kyrkoböcker, domböcker m m och sedan göra dessa avskrifter tillgängliga via webben eller på CD-skivor.

Mitt lilla bidrag är att skriver av död- och begraningslängderna i Sjösås socken åt KGF (Kronobergs Genealogiska Förening). Jag började redan i slutet av 80-talet så det går inte med någon racerfart! Men som tur är har KGF varit mycket förstående och tagit emot mitt material – även om det gått flera år mellan varven!

Tidigare hyrde jag mikrokort via biblioteket och satt en månad i stöten och skrev av dessa. Kvaliteten på mikrokorten kan ibland lämna mycket övrigt att önska. Just Sjösås dödböcker var ganska mörka på mikrokorten och texten som stod på ena sidan av längden lös igenom till den andra, vilket gjorde det ännu svårare att läsa! Dessutom är bilderna i svartvitt.

Men nu finns ju andra resurser! På Släktforskardagarna i Nacka 2006 fick jag korn på företaget Arkiv Digital. De har suttit på Landsarkiven och tagit kort med en digitalkamera direkt i originallängderna. Dessa foton kan man sedan köpa, lagrade på CD-skiva, via deras webbplats. Bilderna är fantastiska!! Och är i färg! Nu går det att läsa Sjösås dödböcker utan någon större ansträngning! En fröjd helt enkelt!